30 Ağustos 2023

[bisikletle]Türkiye: Anadolu Beylikleri...

Anadolu Beylikleri, Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri denilir ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin çoğunu hakimiyetine almasına kadar hüküm sürer. Bu beylikler 11 tanedir. Aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ifade edilir.

 

Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti. Sınırlı kaynaklarına ve dönemlerinin siyasi iklimine rağmen Anadolu beylikleri döneminde sanat gelişti ve muhtemelen Osmanlı sanatının temelini oluşturdu. Anadolu beyliklerinin sanat üslubu, Selçuklular ile Osmanlılar arasında bir geçiş döneminin üslubu olarak kabul edilebilse de, yeni akımlar da kazanılmıştır. Özellikle gezgin geleneksel zanaatkarlar ve mimarlar bu yeni akımların ve yerelleşen üslupların Anadolu'daki çeşitli beyliklere yayılmasına yardımcı olduğu gibi, özellikle mimaride yenilikçi ve özgün çalışmaların ortaya çıkmasına neden olmuş; cami, medrese, kervansaray, şifahane, köprü, çeşme gibi eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hale getirmiştir.

 

İşte, XIII. yüzyıldan başlayarak Anadolu’nun bir çok yerinde kurulmuş olan Türk beyliklerine doğru kültürel ve sosyal bir yolculuk; Anadolu Beylikleri...


[bisikletle]Türkiye projesi çerçevesinde bölgeyi kapsayacak turlarda izlenecek rotalar, uzaklıklar, yolların niteliği, gezilip görülecek tarihi ve doğal güzellikler, konaklama, yeme-içme ve yerel kültürler hakkında bilgi toplamak üzere 3 Eylül’de pedallar dönmeye başlıyor.


----------


2 Ekim akşamı İstanbul'a Kırıkkale’den döndüm. Çok keyifli bir tur oldu. Gezi notları pek yakında Blog’da.

 

5 il + 18 ilçe = 1431 km