21 Aralık 2022

2023

Kutlu Olsun


Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius'un girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak amacıyla askeri bir garnizon kenti olarak kurulmuş olup, kaya içine oyulan yapılardan oluşan, geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 km.lik bir surla korunmuştur. İç kale kentin kuzeyinde ve 50 m yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne konumlanmış, kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmekte. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanılmaktadır...


2022