10 Aralık 2009

Türkiye'nin ısınmaya karşı formülü 'Bisiklet Enerjisi'

Türkiye Kopenhag’daki İklim Zirvesi’ne sunmak için küresel ısınmayla ilgili eylem planı hazırladı. Eylem planında bisiklet kullanımını teşvik ve yağmur suyunu depolama zorunluluğu da var.

Kopenhag’daki İklim Değişikliği Zirvesi devam ederken Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele eylem planı da belli oldu. Zirveye ‘İklim Değişikliği Ulusal Strateji Belgesi’ adıyla sunulacak olan ve ulaştırma, sanayi, atık yönetimi, tarım ve ormancılık gibi hemen her alanda sera gazı emisyonu kontrolünü sağlayacak tedbirler tek tek sıralandı. Alınacak önlemler arasında bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve yağmur suyunun biriktirilmesi de yer aldı. Eylem planında ayrıca karbon salınımını azaltmak maksadıyla kömürün yerine sıkılaştırılmış odunla ısıtan soba kullanımını yaygınlaştırmak, kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçiye sürekli destek vermek gibi tedbirler de bulunuyor.
Nükleer enerji teşvik edilecek
Belgede, iklim değişikliğiyle mücadelade kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ve yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı: Kısa vadede (1 yıl), elektrik iletim kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve verimlilik artışını sağlayacak önlemler alınacak. Yeni yapılacak tüm yapılarda temiz ve yüksek verimli kaynaklara yönelim gerçekleştirilecek. Yenilenebilir ve nükleer enerji teşvik edilecek. Uzun vadede (10 yıla kadar) toplam elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji payı yüzde 25’e çıkarılacak. Sanayi sektöründe enerji verimliliği uygulamaları ile tasarruf potansiyeli azami seviyeye yükseltilecek.
Demiryolunun payı artacak
Kombine taşımacılığın geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacak. Kısa mesafeli deniz yolu taşımacılığı teşvik edilecek. Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçları kullanımı yaygınlaştırılacak ve yaya ulaşımını destekleyici politikalara ağırlık verilecek. Orta vadede yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu payını artırılacak, özellikle büyükşehirlerde metro ve hafif raylı sistemler ile toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılacak. Uzun vadede de alternatif yakıt ve yeni teknoloji ürünü motorların kullanımı yaygınlaştırılarak, akıllı ulaşım sistemlerine geçilecek. Çevre dostu araçların kullanımını artırmaya yönelik mevcut araç parkı yenilenecek.
Yağmuru biriktirmek zorunlu
Kısa vadede sanayici ve tüketici iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilgilendirilecek. Rehber kitapçıklar yayımlanacak. Sera gazı emisyonlarının ticari bir meta olarak değerlendirilmesine ve emisyon azaltımı yatırım giderlerinin belli bir ölçüde işletmelere gelir olarak dönmesine imkan veren Gönüllü Karbon Piyasaları’nın sanayide yaygınlaşması sağlanacak. Belediye atıklarıyla ilgili mevzuat uyumlaştırma çalışmaları 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Yerleşmelerde ve binalarda yağmur suyunun birikmesi ve değerlendirilmesi ile geri dönüşümüne yönelik stratejiler belirlenecek. Kentsel atıksu ve yağmursuyu depolama alanlarının yapımı zorunluluk haline getirilecek.
Kömür yerine odun yakılacak
Karbon salınımı azaltmak amacıyla kömür kullanımı yerine odun kullanımı teşvik edilecek. Sıkıştırılmış odun (pelet veya briket) kullanan soba kullanımı yaygınlaştırılacak. 2012 yılına kadar 2.3 milyon hektar alan ağaçlandırılarak rehabilite edilecek. Kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçi desteklenecek. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik olarak, suyun hacim esasına göre fiyatlandırılması çalışmaları yapılacak. İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü de kurulacak.

Dünya bisiklet pedalıyla aydınlandı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da devam eden İklim Değişikliği zirvesi sırasında Kopenhag Belediyesi önüne bisiklet pedalı çevrilerek ışıklandırılan büyük bir yeryüzü küresi yerleştirildi.
Greenpeace bu kez Kolezyum’a tırmandı
Greenpeace örgütü üyeleri, iklim değişikliği konusunda Kopenhag toplantısında bir anlaşmaya varılmasını teşvik için Roma’daki ünlü Kolezyum’a tırmandı. 8 eylemci halatlarla Kolezyum’a tırmanırken, 50 kadar eylemci aşağıda yere yatarak vücutlarıyla, derhal harekete geçilmesi anlamına gelen ‘act now’ yazdı.
Bankalar iklim için ışık karartıyor
Bankalar, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın çağrısıyla, iklim değişikliğine neden olan karbon salımının düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla ışıklarını kapatıyor. Uygulama kapsamında, bankaların genel müdürlük binaları dahil tüm Türkiye’deki şubelerinde, saat 19:30’dan itibaren Kopenhag zirvesinin biteceği 19 Aralık’a kadar ışıklar kapatılacak.


Kaynakça: