31 Temmuz 2019

[bisikletle]Türkiye: Urartuların İzinde

Urartular, Ege Göçlerinden sonra Anadolu’nun doğusunda başlangıçta konfederasyonlar halinde ortaya çıkan, daha sonra yaklaşık olarak MÖ 9. yüzyılda Van Gölü çevresinde kurulan, başkenti Tuşpa (Van) olan bir devletti. Urartular, Anadolu’nun Eskiçağ tarihinde önemli bir rol oynamaktalar. 

Urartular, özellikle Hititlerin yıkılmasını fırsat bilen Asur devletinin, Anadolu’ya karşı yayılmacı politikasında mücadele verdiler. Bulundukları coğrafyanın yüksek ve sarp dağlarla çevrili olması da bu konuda etkili oldu. Ancak uzun süre uğraş veren Asurluların giremedikleri dağları aşan Kimmerlerin Urartu üzerine yürümeleri devleti iyice zayıflattı ve MÖ 609 yılında İskitler, Urartu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesine neden oldu. 

Urartular, siyasi tarihlerinin yanı sıra kendilerine özgü dilleriyle, mimari yapılarıyla, sanat eserleri ve dinleriyle de tarihte yer edindiler. Ege Göçlerinin sonucunda Orta Anadolu’da çivi yazısı ortadan kalkarken, Urartular taş üzerine çivi yazısı ile yazma geleneği devam ettirdiler.

Urartular çivi yazısını Asurlulardan öğrendiler. Fakat dillerinin kökenine bakıldığında Hurri dili ile akraba olduğu görülmekte. Yaşadıkları bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen tarıma ve hayvancılığa önem verdiler. Üretim için gerekli olan su ihtiyacını ise kanallar ve barajlar ile giderdiler. 

Bölgede bulunan maden yatakları sayesinde madencilik faaliyetlerinde ilerlediler. Urartu krallarının mimariye de önem vermeleri, askeri ve ticari yolların üzerine kaleler inşa etmeleri bölgeyi yüksek uygarlık düzeyine ulaştırdı. Tüm bunların yanı sıra çok tanrılı bir inanca sahip olmaları ve tapındıkları tanrıların en önemlilerinin Hurri kökenli olmaları, Urartuların hem kökenine işaret etmekte, hem de bir kültür kaynaşmasının gerçekleştiğini ortaya koymakta. 

Köklü bir tarihi gözler önüne seren bu uygarlığın izlerini süren kültürel bir yolculuk; Urartuların İzinde.
[bisikletle]Türkiye projesi çerçevesinde bölgeyi kapsayacak turlarda izlenecek rotalar, uzaklıklar, yolların niteliği, gezilip görülecek tarihi ve doğal güzellikler, konaklama, yeme-içme ve yerel kültürler hakkında bilgi toplamak üzere 5 Ağustos’ta pedallar dönmeye başlıyor...


7 Eylül akşamı İstanbul'a Kurtalan’dan döndüm. Çok keyifli bir tur oldu. Gezi notlarını okumak için lütfen tıklayın.

7 il + 17 ilçe = 1476 km

İlginizi çekebilir [bisikletle]Türkiye: Çoruh Nehri Boyunca