26 Aralık 2012

İstanbul'da 'Bisikletli Yaşam' mümkün


Dünya genelinde birçok başarılı sürdürülebilir ulaşım projesine imza atan EMBARQ’ın Türkiye merkezi olan Sürdürülebilir Ulaşım Derneği, Hollanda’daki ‘Bisikletli Yaşam’ deneyimini İstanbul’a aktarmak üzere BikeLab İstanbul Projesi’ni geliştirdi. Hollandalı kentsel tasarım firması YARD 9 işbirliği ve Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun desteği ile uygulamaya geçen proje, 60 kişilik katılımla gerçekleştirilen BikeLab İstanbul Çalıştayı ile başladı. Hollanda ve Türkiye’den uzmanlarla kent içi ulaşım paydaşlarını bir araya getiren çalıştayda, bisikletli ulaşımın daha güvenli hale gelmesi, bisikletin toplu taşıma ile entegrasyonunun sağlanması, İstanbul’da bisiklet kültürünün geliştirilmesi gibi konular tartışıldı.

Çalıştayın ardından hazırlanacak rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki uzmanlar ve karar vericiler ile paylaşılacak. Proje kapsamında YARD 9 işbirliği ile önümüzdeki aylarda güvenli bisiklet koridorları tasarımları gerçekleştirilmesi ve yerel yöneticilerin yönlendirilmeleri ve veri analizleri sonucunda seçilecek bir bölgede pilot olarak bisiklet koridoru uygulamasının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bir yıl sürecek projenin sonunda ise İstanbul’da bisikletli yaşamın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak üzere ‘İstanbul İçin Bisikletli Ulaşım Tasarım Rehberi’ hazırlanması planlanıyor.
 Kaynak:  Cumhuriyet Sürdürülebilir Yaşam eki sayı 41

Daha fazla bilgi için EMBARQ veb sitesi ve BikeLabİstanbul Proje Çalıştayı