26 Ağustos 2015

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu – 2

Biliyoruz veya bilmiyoruz, trafikte bisiklet sürdüğümüze göre kuralları tekrar hatırlamanın bize her zaman yararı var. Hele de ihlalleri artık trafik polisine bildirebileceğimize bakılırsa.

Bu yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri  belirlemektir.

Okumak için resimleri tıklatın lütfen.