1 Aralık 2011

Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı (EuroVelo) Türkiye Ulusal Resmi Koordinatörlüğü Muğla’ya verildi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Sürdürülebilir Turizm kapsamında desteklenen, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’nun (ECF) sorumluluğunda yürütülen EuroVelo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’nın Türkiye koordinasyonunu sağlamak üzere Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (Muğla) görevlendirildi.
EuroVelo-EV, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’nun (ECF) Avrupa’daki tüm ülkeleri birbirine bağlayan yüksek kaliteli bisiklet rotaları ağı geliştirmek için uygulanan bir projedir. Uzun yol bisikletli turistlerin yanı sıra günlük kullanım yapan yerel halk tarafından da kullanılmaktadır.

 Avrupa Bisikletçiler Federasyonu EuroVelo koordinasyonunu ülkeler bazında Resmi Ulusal Koordinatör kuruluşlar ve ülke koordinatörleri aracılığı ile sağlamaktadır.
Her ülkede en iyi organizasyon yapılarını geliştirmek ve EuroVelo ulusal profilini yükseltmek için çalışan ECF, 2011 yılında EuroVelo koordinasyonları genişleme süreci kapsamında başvuruları kabul etmiş ve değerlendirmiştir. Bu değerlendirme süreci sonucunda aday ülke ve kuruluşların proje çalışmaları değerlendirilmiş ve 3 ülkede yeni koordinatör kuruluşların görevlendirilmesi kararlaştırılmış ve resmi olarak açıklanmıştır. Bosna Hersek, Yunanistan ve Türkiye’de yeni Ulusal koordinatör olarak görevlendirilen ülkeler olmuştur.
EuroVelo - Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı 70 bin km olarak planlanmıştır. 45 bin km yol tamamlanmıştır. Yeni rotaların yapılması, Uluslar arası standartlara uygunluğu ve EuroVelo kapsamında ağa dahil edilmesi ve tanınırlık konuları ECF tarafından takip edilmektedir. Bu şekilde EuroVelo kriterlerine uygun rotaların artması hedeflenmektedir.

ENVERÇEVKO adına açıklama yapan yönetim kurulu, “EuroVelo rotaları, geçtikleri ülkelerde ve şehirlerde uluslar arası nitelikte bisiklet rotaları altyapısı için destek, Avrupa boyutunda tanınırlık, sosyo ekonomik yapıya ekonomik girdi, yüksek nitelikli prestij, çevre dostu bisikletli alternatif turizm olanakları ve bisikletli turistlere hizmet sağlayan sektörlere 4 mevsime yayılmış iş olanakları sunmaktadır” şeklinde EuroVelo’nun önemi vurgulanmış, “Türkiye koordinatörlüğünün Muğla merkezli olarak yapılacak olmasından mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” demiştir.
12 uzun yol bisiklet rotası olarak başlayan EuroVelo süreci, 2011 de başlanan 2 adet EV13 ve EV15 rotaları ile 14 rotaya ulaşmıştır. EuroVelo resmi rota hazırlık ve uygulama süreçleri 3 - 4 yıl sürmektedir. Bu süreç zorlu ve proje destekli yoğun çalışmalarla tamamlanması gereken bir süreç olsa da Muğla yerel yönetimler, ulusal yetkililer ve sivil toplum kuruluşları desteği ile hızlandırılmaya çalışacağı belirtilmektedir.
ENVERÇEVKO 3 yıldır yaptığı çevre dostu ulaşım aracının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşımda kullanımının artması yönünde proje çalışmaları ve uluslar arası faaliyetleri başarı ile uygulayarak kurumsal kapasitesini artırmıştır. EuroVelo koordinatörlüğünü ülkemiz adına Muğla’ya kazandırmaktan da son derece mutluyuz, aldığımız görevin emek ve sabır isteyen bir süreç olduğunu biliyoruz. Fakat proje deneyimimiz bu süreci yerel yönetimler ve STK’ların desteği ile kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.
Derneğimiz, Avrupa komisyonu eko-turizmin geliştirilmesi, EuroVelo koordinasyon çalışmaları, her yıl düzenlenen ECF – Velocity bisiklet konferanslarına katılımı sağlamıştır. Bu çalışmalarda Muğla bölgesinin 4 mevsim bisiklet kullanımına uygun iklim şartları olduğu, doğal ve tarihi güzelliklere görülmeye değer pek çok yere sahip olduğu vurgulanmıştır. Bölgemizde düzenlenen 5 - 6 farklı bisiklet tur organizasyonları belli dönemlerde yerli ve yabancı katılım ile yapılmaktadır. 

EuroVelo koordinatörlüğü kapsamında ilk aşamada EuroVelo’nun ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel bakımından sağladığı katma değer için proje çalışmaları ile yerel seviyede farkındalık yaratılmaya çalışılacağı açıklanmıştır. Muğla bölgesinde ve Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir’e kadar uzanan güzergahlarda EuroVelo’ya uygun rotalar belirlenecek ve sürdürülebilir turizm kapsamında yatırımlara yön verecek fizibilite çalışmaları yapılmış olacaktır. Bölgemiz zaten bisikletli yerel turistlere, tur organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bölgemiz güzergahlarından uygun olan rotalar resmi olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde raporlanacak ve EuroVelo potansiyeli belirlenecektir. Gerekli projelerin üretilmesi ve desteklenmesi için farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır.
Muğla’nın Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla tanıtılmasını sağlayacağız. EuroVelo rotaları ile Sürdürülebilir Alternatif Turizm çalışmalarına katkı sağlayacağız.
Sürdürülebilir Alternatif Turizm'in, çevre dostu bisikletli turizm kapsamında derneğimizin yaptığı çalışmalar ve 2012 - 2015 taslak çalışma programı, proje özetleri Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara ulaştırılmak üzere Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne sunulmuştur.
Çalışmalarımızda desteği olan yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine ortak çalışmaların önemini vurgulayarak teşekkür ediyoruz.
Konuyla ilgili [bisikletle]Türkiye