24 Ağustos 2021

Dünya İçin Hareket Et


AXA Gelecek Riskleri Raporu’na göre üst üste dört yıldır insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk iklim değişikliği. Üstelik iklim değişikliği listede yer alan doğal kaynakların yönetilememesi, salgın hastalıklar, jeopolitik istikrarsızlık gibi pek çok başka riskle de doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı.

Hem iklim değişikliği hem de önleyici sağlık konusunda çalışmalar yürüten bir şirket olarak bu bağlantılık ilkesiyle nasıl değer yaratabileceğimize odaklandık. İnsan sağlığı ve gezegenimizin sağlığını merkezine alan bir proje için yola çıktık... demiş ve bir dizi öneride bulunmuş. Aralarında bisiklet kullanımı da var. Bu kapsamda insanları güvenle bisiklet sürmeye özendirmek amacıyla “Bisikletçi Dostu Sigorta” poliçesi geliştirdiğini duyurmuş.